Про проект

У 2008 році Україна ратифікувала Конвенцію ЮНЕСКО про охорону нематеріальної культурної спадщини. За десять років, що минули, визначено  інституцію для імплементації положень Конвенції – Український центр культурних досліджень (УЦКД) та сформовано Національний перелік елементів нематеріальної культурної спадщини.

Співпраця України з ЮНЕСКО – це складова міжнародної діяльності нашої Держави. Враховуючи процеси глобалізації світу, важливим є збереження форм нематеріальної культури, які є найвразливішими не лише до уніфікації, а й до демографічних та соціально-економічних зрушень, що збільшують ризики їхньої втрати.

Проведення дигіталізації історичних здобутків стане ефективним заходом збереження, поширення і відтворення нематеріальної культури для широкого загалу. Навички і знання, що використовуються у малих містах та селищах, можуть стимулювати розвиток творчих галузей, зокрема креативних індустрій, здатних привернути увагу іноземних і внутрішніх туристів та сприяти залученню інвестицій для трансформації постіндустріальних та формування історичних просторів і середовищ.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Місія

Місією музею є збереження та передача знань, розширення можливостей та виховання у  людей  поваги і сприйняття культурного розмаїття.


Мета

Метою віртуального музею є відтворення й репрезентація у сучасній і доступній формі нематеріальної культурної спадщини України та збільшення зацікавлених осіб у знайомстві з культурним надбанням нашого народу та вивчення традицій, що сприятиме формуванню єдиного культурного простору України.

Generic placeholder image

Generic placeholder image

Унікальність

Унікальність музею  полягає в об'єднанні наявних культурних та дослідницьких ініціатив, сприянні максимальному розповсюдженню знань про традиційну культуру українців, створенні прецеденту  впровадження сучасного формату обліку об'єктів нематеріальної культурної спадщини за кластерною (регіональною) методологією.


Інтерактивна карта регіонів побутування елементів НКС