Опішнянська кераміка стала втіленням тисячолітніх знань про використання глиняних виробів у побуті й обрядовій практиці, уособленням естетичних і художніх уявлень українців. Гончарі Опішні від кінця ХІХ століття сміливо експериментували з формами виробів, поливами, орнаментальними мотивами, виготовленням елементів художнього оформлення екстер’єрів та інтер’єрів громадських будівель. Форми опішнянської кераміки кінця ХІХ – ХХ століття вважаються класикою українського гончарства.

На початку ХХ століття з’явився новий художній напрямок в орнаментиці глиняного посуду. Майстри почали оздоблювати рослинним бароковим орнаментом не лише миски, а й інший посуд. Одночасно з’явилися нововведення в техніці декорування кераміки. Зокрема, традиційний ріжок став незручним, замість нього гончарі почали використовувати гумові спринцівки. Утворена лінія орнаменту стала тоншою, а майстер дістав змогу регулювати її товщину й інтенсивність витікання фарби. Самобутність декору визначили такі традиційні елементи й мотиви орнаментики як «опускання», «пояски», «кривульки», «вивідець», «решітка», «пальчики», «накапування», «крапельки», «яблучка», «клинці», «доріжка», «лиштва», «дряпачка», «овесець», «ребінчики», «волочок» та інші. Ці стильові й технологічні зміни визначили особливості опішнянської кераміки, забезпечили її стабільний розвиток та попит на вироби в Україні та за її межами.

map_opishna

За географічним розташуванням селище Опішня знаходиться в Зіньківському районі Полтавської області. Довкола нього, в межах сучасних Диканського й Зіньківського районів, знаходилося 18 менших гончарних осередків, в яких майстри до середини ХХ століття виготовляли кераміку, стилістично тотожну з опішнянською. На сьогодні з 18 осередків працюють тільки у двох: в Опішні та в сусідньому селі Малі Будища.

           На початку ХХІ століття припинили існування два найбільші в Україні гончарні заводи – Опішнянський завод «Художній керамік» та завод «Керамік». З гончарів, які працювали на заводах, гончарством займаються лише 2 майстра. Натомість з’явилося молоде покоління мистців (близько 30 осіб), для яких заняття гончарством стало власною справою.

          Опішнянська кераміка розвивається народними майстрами, які працюють у приватних гончарних майстернях Василя Омеляненка, Миколи Варвинського, Олександра Шкурпели, Ірини Чабан, Миколи і Юрка Пошивайлів, Любові і Дмитра Громових, інших майстрів, а також у ПП «Гончарний круг», творчих гончарних майстернях Національного музею-заповідника українського гончарства, Державної спеціалізованої художньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» імені Василя Кричевського. Основними носіями опішнянської гончарної традиції є народні майстри-гончарі, які отримали професійні знання в традиційному середовищі побутування промислу способом учнівства в старших майстрів. Знання й навички виготовлення опішнянської кераміки й надалі передаються з покоління в покоління головним чином усно-контактним способом.

          Збереження

Національний музей-заповідник українського гончарства здійснює польові керамологічні експедиції з метою музеєфікації гончарної спадщини. У структурі музею створено Меморіальні музеї-садиби гончарки Олександри Селюченко, гончарської родини Пошивайлів та філософа і колекціонера опішнянської кераміки Леоніда Сморжа. Музей надає допомогу місцевим майстрам-гончарям у популяризації їхньої творчості, проведенні персональних і групових художніх виставок.   

           Розвиток           

           Науковцями захищено три кандидатські дисертації, які стосуються опішнянської кераміки. Побачили світ кілька монографічних досліджень, опубліковано фундаментальний альбом-каталог опішнянських мисок із зібрання Російського етнографічного музею в Санкт-Петербурзі.

           Промоція

  В Опішні діє Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» ім.В.Кричевського, де учні з першого класу опановують традиційне опішнянське гончарство.

            Щорічно проводяться: Інтерсимпозіуми кераміки, Міжнародні молодіжні гончарські фестивалі, Міжнародні мистецькі ярмарки «Гончарний Всесвіт в Україні», Національні фестивалі гончарства, Національні виставки-конкурси художньої кераміки «КерамПІК у Опішному», Національні ковальські фестивалі «ВакулаФЕСТ», Національні КерамоГРАФІТІфести, Національні фестивалі-конкурси гончарського бодіпейнтінгу. На базі Національного музею-заповідника українського гончарства щорічно проводяться сесії Е-літньої академії гончарства. Через селище пролягли основні туристичні маршрути Полтавщини. Гончарство й кераміка Опішні стали предметом гордості місцевих громад.

 

Опішня - селище міського типу Зінківського району Полтавської області

Відстань Київ - Опішня:

автошляхами 329 км

       

        Гаврилова, Л. До гончарної столиці / Л. Гаврилова // Край. - 2010. - Серп. (№ 76). - С. 5

Гаврилова, Л. Поклик опішнянської глини  / Л. Гаврилова // Край. - 2010. - Лип. (№ 75). - С. 9-11

Грай, М. Вселенське диво Опішні / М. Грай // Полтавщина. - 1994. - 8 черв. - С. 4

Діяльність кустарного складу Полтавського губернського земства з підтримки гончарного промислу // Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) : монографія / О. О. Белько. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - С. 177-192. : фот.

Дениско, Тетяна. Ніхто не зробить за нас того, що мусимо зробити самі : у Опішні відкрито науково - дослідницький центр державного музею - заповідника українського гончарства / Т. Дениско // Зоря Полтавщини. - 1995. - 11 листоп. - С. 2

З досвіду роботи по підтримці й розвитку гончарства Опішні в другій половині  XІX - на початку ХХ століть : Методичні рекомендації на допомогу працівникам сільських і районних закладів культури, народним майстрам, художникам, мистецтвознавцям, краєзнавцям, усім тим, хто займається питаннями розвитку й відродження традиційних осередків народної творчості / Полтавське обл. упр. культури, Музей гончарства в Опішні ; уклад. О. Пошивайло. - Опішня : Б. в., 1989. - 62 с.

Земські гончарні заклади Опішного // Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) : монографія / О. О. Белько. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - С. 121-132. : фот.

Земська система підготовки фахівців гончарного виробництва // Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) : монографія / О. О. Белько. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - С. 119-169.

Качкан, Володимир Атаназійович. Жива глина : мандрівка в минуле та сьогоднішнє Опішного / В. А. Качкан ; Управління культури Полтавської облдержадміністрації, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. - Опішне : Українське Народознавство, 1994. - 232 с. : ил. - (Матеріяли до літопису українського гончарства. Етномистецтвознавчі розвідки).

Клименко, О. Гончарі Опішного 1930 - 50-х років : артільне виробництво; з історії промислів / О. Клименко // Народне мистецтво. - 2001. - № 1/2. - С. 42-45

Клименко, О.До історії народної краміки Опішні дореволюційного часу / О. Клименко // Українське гончарство : Національний культурологічний щорічник. - К. : Молодь, 1993. - Кн. 1. - С. 261-267.

Клименко, О. Народна кераміка Опішні на зламі ХІХ-ХХ століть / О. Клименко // Українське мистецтво та архітектура кінця ХІХ - початку ХХ ст. - К. : Наукова думка, 2000. - С. 152-164.

Коробка, Л. Ох, ця неповторна Опішня, або чи стане селище на Полтавщині центром міжнародного туризму? / Л. Коробка // Полтавський вісник. - 2007. - 20 лип. (№ 29). - С. 7.

Кохан, В. Культурно-історичні пам'ятки Опішного / В. Кохан // Вечірня Полтава. - 2007. - 14 черв. - С. 6.

Кохан, Вікторія. Культурно-історичні пам’ятки Опішного / В. Кохан // Слово Просвіти. - 2007. - 24-30 трав. (№ 21). - С. 14

Луценко, О.В Опішні відроджують керамічну іграшку / О. Луценко // Жовта газета. - 2003. - 31 жовт. - С. 5

Мірошниченко, Марина. Дивне місце на землі - Опішне / М. Мірошниченко, О. Гурин // Нова альтернатива. - 2001. - 24-31 трав. (№ 20). - С. 7

Міщанин, В. Глиняна іграшка в гончарних осередках біля Опішного : [Зіньків. р-н] / В. Міщанин // Постметодика. - 2003. - №5/6. - С. 23-25.

Міщенко, Аліна. Невмируще гончарне мистецтво : [на Полтавщині] / А. Міщенко // Полтавщина - земля моя свята : збірник кращих наукових статей III обласної науково-практичної краєзнавчої конференції учнівської молоді / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - Полтава : Техсервіс, 2012. - С. 183-187.

Малик, М. Гончарський край : [про гончарство на Полтавщині] / М. Малик // Край. - 2004. - Жовт. (№ 6). - С. 16-17.

Наукові засади земських ініціатив : [розглянуто діяльність Полтавського земства по вивченню та підтримці місцевого гончарного промислу] // Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) : монографія / О. О. Белько. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - С. 75-118. : табл.

Наукове життя національного музею-заповідника українського гончарства в Опішному // Українське гончарство : Національний культурологічний щорічник. - К. : Молодь, 1993. - С. 446-499.

Неїжмак, В. Опішня - це Полтавщина, але вже Європа / В. Неїжмак // Цілком відверто. - 1995. - 17-24 лист. - С. 7.

Овчаренко, Л. Опішнянська зразкова гончарна навчальна майстерня у 1894-1899 роках / Л. Овчаренко // Історична пам'ять. - 2015. - № 33. - С. 86-96.

Онищенко, Володимир. Є таке село на Полтавщині : [про селище гончарів - смт Опішню] / В. Онищенко // Українське слово. - 2010. - 10-16 листоп. (№ 45). - С. 12.

Опішне - гончарна столиця України // Грибан Г. П. Гортаючи сторінки історії Полтавщини / Г. П. Грибан, В. Ф. Халимон. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - С. 336-343.

Опішне - столиця українського гончарства // Новий день. - 2001. - 1 серп. - С. 8

Опішнянський розпис : [наведено паралельний текст анг. мовою] // Народні художні промисли України. - К. : Агенство по розповсюдженню друку, 2015. - С. 102-105. : фот.

Осередків гончарства в Україні близько десяти. Опішне - найбільший // Нова година. - 2018. - 18-24 квіт. (№ 16). - С. 6.

Осередки гончарства : [у т. ч. на Полтавщині; наведено паралельний текст анг. мовою] // Народні художні промисли України. - К. : Агенство по розповсюдженню друку, 2015. - С. 12-17.

Полтавщина. Гончарський збірник за рік 1988-й // Українське гончарство : національний культурологічний щорічник. - К. : Молодь, 1993. - Кн. 1. - С. 369-437.

Пошивайло, І. Керамологічні перегони Опішного / І. Пошивайло // Український керамологічний журнал. - 2002. - № 4. - С. 134-136.

Пошивайло, О. Музейний ландшафт гончарської України / О. Пошивайло // Український керамологічний журнал. - 2003. - № 2/4. - С. 5-25

Пошивайло, Олександр Миколайович. Ілюстрований словник народної гончарської термінології Лівобережної України (Гетьманщина) / О. М. Пошивайло  ; АН України; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Рильського; Нац. музей-заповідник українського гончарства в Опішному. - Опiшне : Українське народознавство, 1993. - 273 с. - (Матеріяли до літопису українського гончарства).

Пошивайло, Олесь. Гончарська столиця України : видавництво "Українське народознавство" / О. Пошивайло. - Опішне : Українське народознавство, 2000. - 72 с.

Правденко, Ольга. Фестиваль гончарства в Опішні, попри погані дороги і платний вхід, зібрав сотні поціновувачів мистецтва / О. Правденко // Коло. - 2017. - 6-12 лип. (№ 27). - С. 8-9. : фот.

Проць, Я. У столиці українського гончарства : [про музей гончарства с. Опішне Зіньківського р-ну] / Я. Проць // Нова година. - 2014. - 10-16 груд. (№ 49). - С. 16.

Пругло, Світлана. Національний фестиваль гончарства-2018. Детально про все : [відбувся в Національному музеї-заповіднику українського гончарства в Опішному на Полтващині] / С. Пругло // Культура і життя. - 2018. - 17 серп. (№ 33). - С. 5.

Різниченко, Жанна. Опішне ярмаркує - гончарство у вічність проростає : фестиваль згуртував усіх, хто вболіває за майбутнє національної культури / Ж. Різниченко // Урядовий кур’єр. - 2015. - 4 лип. - С. 20

Самарський, Віктор. Скарбниця керамічного дива : [з історії заснування Державного музею-заповідника укр. гончарства] / В. Самарський // Урядовий кур’єр. - 1996. - 18 черв. - С. 12.

Свічкар, Сабіна. Гончарні осередки Полтавщини / С. Свічкар // Полтавщина - земля моя свята : збірник кращих матеріалів VII обласної краєзнавчої конференції учнівської молоді / Департамент освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації, Полтавський обласний центр туризму і краєзнавства учнівської молоді. - Полтава : Техсервіс, 2016. - С. 145-148

Сердюченко, І. Опішня - в центрі живого гончарного круга / І. Сердюченко // Вечірня Полтава. - 2013. - 30 жовт. (№ 44). - С. 16.

Скарби з глини - давнє ремесло // Молода громада. - 1995. - 10-16 лист. - С. 1

Стан гончарного промислу Полтавської губернії останньої чверті XIX - початку XX століття // Белько О. О. Діяльність органів земського самоврядування з розвитку й популяризації гончарного промислу Полтавщини (1876-1919) : монографія / О. О. Белько. - Опішне : Українське Народознавство, 2017. - С. 34-74. : фот.

Столиця українського гончарства : [с. Опішне Зіньків. р-ну] // Коло. - 2009. - 9-15 квіт. (№ 15). -3. (Спецвип. "Зіньків. р-н)

Трапезнікова, Дар’я. Щастя з глини : що пропонує туристам Опішня, "гончарна столиця" України / Д. Трапезнікова // День. - 2018. - 27 черв. - С. 7. : фот.

Троцька, В. Дослідження гончарних горнів у Опішному / В. Троцька // Український керамологічний журнал. - 2001. - № 2. - С. 40-43

Ханко, В. Гончарство Полтавщини на виставках 1846- 1913 років / В. Ханко // Київська старовина. - 2003. - № 4. - С. 96-102.

Ханко, О. Полтавський гончарський осередок у контексті новітніх археологічних досліджень / О. Ханко // Археологічний літопис лівобережної України. - 2000. - № 1/2. - С. 54-66.

Художня кераміка // Фурман В. С. Полтавські самоцвіти / В. С. Фурман. - Х. : Прапор, 1982. - С. 14-21.

Чернова, С. Кращі глечики ліпили, ліплять і ліпитимуть в Опішному / С. Чернова // Полтавська думка. - 2001. - 29 черв. - С. 8

Чернова, Світлана. Монументальний сад в Опішному / С. Чернова // Полтавська думка. - 2001. - 7 верес. - С. 8 ; Літературна Україна. - 2001. - 27 верес. (№ 35). - С. 5 ; Молодь України. - 2001. - 13 верес. - С. 4

Шафранська, Юлія. Там боги горщики ліпили : [про опішненську кераміку] / Ю. Шафранська // Культура і життя. - 1995. - 6 груд. (№ 47). - С. 4

Щербань, О. Глиняний антикваріат у сучасному світі : [матеріали дослідження опішнянських гончарних виробів] / О. Щербань // Музеї України. - 2011. - № 1. - С. 20-21.

Яценко, Оксана. Е-літня Академія Гончарства / О. Яценко // Нова година. - 2016. - 26 жовт.-1 листоп. (№ 43). - С. 4. : фот.

 

        Корисні посилання

        Етнічний символ української культури – Опішнянська кераміка : бібліогр. огляд-дайджест / [уклад. В. Вовк ; ред. В. Кучерява] ; Держ. б-ка України для юнацтва. – К. : [б. в.], 2017. –  17 с. – Режим доступу: http://memorial.4uth.gov.ua/istoricni-podiie-ukraieni/opshnyanskaya-ceramics. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Книги про опішнянську кераміку // Бібліотека українського мистецтва. – Режим доступу: http://uartlib.org/opishnyanska-keramika/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішне: народження із глини // Ukraїner.  -  Режим доступу: https://ukrainer.net/opishne-glyna/. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішненська кераміка // Електронна бібліотека України. – Режим доступу: https://uateka.com/uk/article/culture/1210. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішня. Музей гончарства // Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному. Режим доступу: http://opishne-museum.gov.ua/weareonline/1421-opishnia-muzei-honcharstva.html. - Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішня – «український Рим» понад Ворсклою // Радіо свобода. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/25035904.html. - Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішнянська кераміка // Вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Опішнянська_кераміка. – Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішнянське мистецтво може перевернути світ - історія гончарства від Ukraїner // Полтава 365. – Режим доступу: https://poltava365.com/opishnyanske-mistecztvo-mozhe-perevernuti-svit-istoriya-simi.html. - Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.

Опішнянський глиняний глечик // Гончарик. Опішнянська кераміка. Режим доступу: http://goncharyk.com.ua/статьи-uk/опошнянський-глиняный-глечик/. - Назва з екрана. – Дата звернення: 27.12.2018.